Membru:
Concordia > Membri

Membri

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze

Federația Patronală Petrol și Gaze, fondată în anul 1991, reprezintă cadrul de dezvoltare, dialog și gestionare eficientă a resurselor din sectoarele energie, petrol, gaze și minerit energetic din România.

FPPG promoveaza principiile liberei concurențe, echitatea în rândul membrilor și performanța mediului de afaceri românesc.

Federația actionează asemenea unui purtător de cuvânt al sectorului energetic, fiind un partener activ în dialogul social atât la nivel național, cât și sectorial.

Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie

Federaţia ACUE a fost constituită în scopul reprezentării, susţinerii şi apărării intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit statutui său şi în acord cu prevederile legale.

Federaţia elaborează, implementează şi susţine îmbunătăţirea corectitudinii, transparenţei şi eticii mediului de afaceri şi a agenţilor economici care concurează pe piaţă în domeniul energiei, petrolului şi gazelor naturale.

Asociaţia Investitorilor Privaţi din România

Obiectivul principal al Asociaţiei Investitorilor Privaţi este promovarea creșterii economice durabile prin îmbunătățirea cadrului investițional al României.

Asociaţia Investitorilor Privaţi este interesată de un dialog constructiv și de consultări eficiente și transparente cu autoritățile publice. Acest dialog ar trebui să abordeze aspecte de interes național și de importanță atât pentru publicul român, cât și pentru comunitatea de afaceri și ar trebui să reprezinte un cadru favorabil dezvoltării durabile.

Asociaţia Investitorilor Privaţi consideră că dialogul dintre factorii de decizie și comunitatea investițională stă la baza îmbunătățirii climatului investițional, stimulând în același timp dezvoltarea economiei românești.

Federația Industriei Hoteliere din România

Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) este prima asociație înființată în turismul românesc (aprilie 1990) și reprezintă o organizație patronală care are drept scop reprezentarea intereselor hotelierilor din România.

FIHR reprezintă hotelierii în relația cu autoritațile publice centrale fiind membru în Consiliul Consultativ de Turism și partener de dialog pentru Minister. Astfel, există posibilitatea ca prin FIHR să fie comunicate autorităților cele mai importante subiecte ale hotelurilor din România.

FIHR este singura asociație hotelieră din țară care are parteneriate cu asociații ale hotelierilor din țările UE (Ungaria, Polonia, Cehia, Franța), iar prin aceste parteneriate poate face un schimb de informații, de best-practice, de experiențe atât în viața individuală a hotelurilor, dar și din viața asociativă.

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii

Inființată in anul 1998, ANIS este singura asociație patronală românească a industriei de software și servicii IT.
Principiile dupa care se ghidează sunt:transparența, integritatea si accesul egal la resurse si educație.
Cei peste 130 de membri ANIS reprezintă aproximativ 47% din totalul industriei IT românesti.

Scopul ANIS este acela de a asigura o comunitate de membri solidă si de a iși face membrii si partenerii să se simtă conectați si în siguranță, devenind reprezentați si puternici.

Federația Patronală a Transportatorilor din România

FPTR a fost înființată in anul 2012 din Uniunea Națională Transfrigoroute România si Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România.

Federația a fost constituită ca organizație patronală cu scopul de a apăra, promova si reprezenta interesele membrilor săi in relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, in plan național si internațional,potrivit propriilor statute și in acord cu prevederile legii.

Federația promovează concurenta loaială in condițiile legii, a principiilor și responsabilității sociale, elaborează si promovează codurile de conduită in afaceri, elaborează și implementează politici de ocupare si plasare a forței de muncă.

Federația Patronală a Serviciilor Financiare

Inființată in anul 2015, prin parteneriatul a doua organizații (CPBR-Consiliul Patronatelor Bancare din România  si ALB- Asociatia Societaților Financiare din România), Federația a fost prima de acest gen in domeniul serviciilor financiare avand ca drept scop facilitarea unei cat mai bune reprezentări a membrilor si angajaților sai.

Cele doua organizații, CPBR si ALB, impartășeau principii comune prin natura serviciilor similare oferite, fiind interesate să contribuie impreună la proiecte structurate pe direcții multiple, precum etică, transparență, legislație, educație financiară, politici antifrauda.

Federația Patronală a Rețelelor de Comerţ

FPRC a luat ființă în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, având ca membri fondatori Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Patronală a Rețelelor de Comerț (APRC).

Scopul FPRC este acela de a deveni principala federație patronală reprezentativă a sectorului de comerț din România, contribuind prin inițiativele sale la dezvoltarea continuă și la eliminarea oricăror bariere ce afectează competitivitatea acestui sector economic.

Prin proiectele proprii, precum și prin contribuția sa la proiectele structurilor asociative patronale și profesionale la nivel național și european la care este afiliată direct sau indirect, FPRC promovează valorile economiei de piață, libera inițiativă și libera concurență.

FPRC este cea mai mare federație patronală membră (după numărul de salariați) din  cadrul Confederației Patronale”Concordia”.

Federația Patronatelor din Industria Auto

FPIA a fost constituită ca organizație patronală cu scopul de a reprezenta și promova interesele industriei auto din România în relațiile autoritățile publice, cu sindicatele și alți terți, la nivel local, național și internațional.

Află cum poți să devii membru în Conferația Patronală Concordia
Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența.