Membru:
 • Dialog Social
 • Organizare internă
 • Analiza Piața Muncii
 • COALIȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI

DIALOG SOCIAL

Din poziția de confederație patronală reprezentativă, Concordia face parte din structurile de dialog social la nivel național (central și teritorial).

În Consiliului Economic și Social (CES), structură de dialog civic (patronate-sindicate, societate civilă) avem reprezentanți desemnați în  5 din cele 9 Comisii de specialitate permanente și 2 reprezentanți în Plen. Începând cu aprilie 2019, unul dintre vicepreședinții CES este, pentru un mandat de 4 ani, Silvia Vlăsceanu, și vicepreședinte al Consiliului Director Concordia și președinte al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE).

În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate atât inițiativele legislative din Parlament și ordonanțele Guvernului, pentru care sunt elaborate proiectele de avize spre a fi supuse dezbaterii Plenului CES, cât și problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite respectivele comisii în scopul înaintării către Plen a măsurilor de soluționare a acestora.

De regulă, comisiile de specialitate se reunesc săptămânal, iar Plenul se reunește în ședințe lunare pentru a vota avizele proiectelor de acte normative propuse de comisiile de specialitate.

Concordia numește reprezentanți în structurile de dialog social la nivel central (Comisiile de dialog social din cadrul Ministerelor, ITM) și teritorial (prefecturi, AJOFM, ITM etc). Prin prezența și expertiza în cadrul acestor structuri de dialog social (comisii de dialog, consilii tripartite, consilii de administrație) este asigurat un avantaj ambivalent, atât pentru membri cât și pentru Confederație în sine, din punct de vedere al vizibilității asupra procesului legislativ și oportunității de a influența aspectele specifice fiecărui sector economic de interes.

Parte a dialogului social tripartit, Concordia participă la întâlnirile Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), coordonat de Prim-ministru.
Dialogul social este reglementat de Legea nr. 62/2011 Legea dialogului social

La nivel formal și informal, Concordia întreține un dialog constant cu ceilalți parteneri de dialog social bipartit – patronate și sindicate reprezentative.

ORGANIZARE INTERNĂ

La nivel intern, activitatea de tematică a Confederației este organizată în grupuri de lucru la care participă reprezentanți ai companiilor și federațiilor membre – Task Forces (TF), în prezent sunt active.

Concordia abordează și alte subiecte tematice care nu intră în sfera acestor TF, în funcție de interesele membrilor.

 • TF Muncă și Dialog Social
 • TF Consumers
 • TF Educație
 • TF Infrastructură de transport
 • TF Comunicare
 • TF Guvernanță
 • TF Digitalizarea României
 • TF Economie Circulară
 • TF Fonduri Europene
 • TF Viitorul Transportului
 • TF Imaginea României

ANALIZĂ PIAȚA MUNCII în ROMÂNIA 2019

Din poziția de confederația patronală reprezentativă, Concordia este partener legitim în dezbaterile cu privire la piața forței de muncă și alte tematici conexe ce țin de ralațiile angajați-angajatori.

Pe fondul crizei forței de muncă accentuate din 2019, Concordia a decis să contribuie la înțelegerea schimbărilor iminente și îngrijorătoare de pe piața muncii, cu efecte în întreaga economie și societate, susținând dezbaterea publică pentru atenuarea crizei printr-o analiză amplă a situației din României, realizată de Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) și KPMG România.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) este o inițiativă privată, apolitică, alcătuită din cele mai reprezentative organizații ale mediului de afaceri din România. CDR este construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi, fiecare dintre aceștia remarcându-se printr-o poziționare solidă ca organizații.

Concordia participă la Comitetul de coordonare (Steering Committee) al CDR, prin Președintele și Directorul Executiv al Confederației, coordonează un grup de lucru tematic (Task force) pe probleme de turism prin Călin Ile, Președintele Federația Industriei Hoteliere din România) și participă, prin reprezentanți din rândul companiilor și federațiilor, la activitățile celor 14 grupuri de lucru tematice.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența.